Bemutatkozik a Körzeti PDF Nyomtat Email
Írta: Administrator   
2006 október 12., csütörtök 11:00


Heves északi részén, a Gyöngyösi út 50-52. szám alatti telken 1922 óta áll az oktatási intézménynek helyet adó épületünk. Először az Orsolya-rend működtetett itt elemi leányiskolát, majd mezőgazdasági technikumi képzés folyt néhány évig. 1955-ben költözött az épületbe a jelenlegi intézményünk jogelődje a II. Számú Általános Iskola. Az épületet az életveszélyesség miatt lebontották, és helyén felépült a 21 tantermes, tornateremmel, szertárakkal, technikai ismeretek oktatására alkalmas műhelyekkel, diákotthonnal, ebédlővel és főzőkonyhával ellátott épületegyüttes, melyet 1974-ben adtak át Körzeti Általános Iskola és Diákotthon néven,ami megkapta a Gyermekekért Országos kitüntetést és a Heves Megye Közoktatási Díjat. 2007-2012.szeptember 1-jéig HVNOI Körzeti Általános Tagiskola néven szerepeltünk a város intézményei között,2012.szeptember 01-jétől pedig HVKI Körzeti Általános Tagiskola,majd 2013.január 1-jétől Klebelsberg Intézményfentartó Központ HVKI Körzeti Általános Tagiskola 2013.június 30-ig, és jelenleg Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Körzeti Tagiskolája -röviden:Hevesi Általános Iskola és AMI Körzeti Tagiskolája a nevünk.
Azóta számítástechnikai szaktermet, nyelvi laborokat, természettudományi termet, bitumenes pályát,jégpályát, játszótereket alakítottak ki. Jelenleg az iskola 8 évfolyamán 16 tanulócsoportban(1-2.évfolyamon iskolaotthonos oktatással) 364 gyermek tanul 34 nevelő irányításával, 4 alsós és 1 felsős napközis csoportot tudunk működtetni 180 tanuló részére.

A hevesvezekényi alsó és felső tagozatos tanulók is a mi iskolánkba járnak naponta autóbusszal. Rajtuk kívül is vannak még a környező falvakból bejáró tanulóink. Az összes vidéki tanuló 85 fő. Iskolánk sajátossága, hogy több évtizede működik tagozatként vagy emelt óraszámban a matematika(5-8.évf.)oktatása.

Kiemelkedő, minőségi oktató-nevelő munkánk segítői:

100%-os szakos ellátottság,

Emelt szintű matematika oktatása a felső tagozaton,

Számítástechnika oktatása 3.évfolyamtól,

Stabil alapozó szakasz az alsó tagozaton,

Angol és német nyelv oktatása:1.évfolyamon (majd felmenő rendszerben minden évfolyamon)valamint 3-8.évfolyamon tanórai keretben csoportbontással és nívó csoportok kialakításával,

Versenyezéshez szoktatás alsó tagozaton, felső tagozaton pedig minden területen cél a megmérettetés, és minél kiemelkedőbb megyei - és országos eredmény elérése,

Intézeti szintű sport, kémia,fizika-és humán tehetséggondozás,

 

Úszásoktatás szervezése igény szerint,

Iskolai tanulmányi átlag 4,0 feletti kell, hogy legyen,

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások szükség szerinti szervezése,

Szakképzett gyógypedagógus a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésére,

A tanórán kívüli szakköri és sportfoglalkozásokat a tanulók kívánsága szerint szervezzük. Így működik: képzőművész, tánc, számítástechnika, történelem, kémia, fizika, angol, német, kézilabda, atlétika, torna szakkör valamint énekkar.
Naprakész tájékoztatás az iskolai honlapon a www.korzeti.hu címen.

 

Tárgyi feltételeink:

Jól felszerelt, tágas, barátságos tantermek,

Hordozható interaktív táblák, projektorok, televíziók a tantermekben,

Modern szaktantermek:- 2 db16 boxos nyelvi labor,

- rajz szakterem,

- számítástechnika szakterem 24 géppel

- földgázzal ellátott természettudományi terem,

1 tornaterem,

Saját 700 m2-es szabadtéri jégpálya,

Bitumenes sportpálya,

Konditerem,

Gyakorlókert,

Műhelytermek,

10 E kötetes iskolai könyvtár,

UNIO-s szabványnak megfelelő játszóterek,

Ápolt, gondozott zöldövezet fenyvesekkel és egyéb fákkal, virágokkal,

 

Hagyományos rendezvényeink

· Rendszeres iskolagyűlések,

· Halloween party, „ Tök jó nap”,Csibeavató

· Őszi egészséghónap

· Mikulás-és fenyőünnep,

· Karácsonyi zsibvásár,

· Farsangi karnevál,

·Tavaszköszöntő programok,

· Édesanyák köszöntése,

· Gyermeknapi rendezvények a DÖK és a szülők összefogásával,

· Erdei iskolák, osztálykirándulások, nyári napközis tábor,

· Év végi jutalomkirándulás egész évi kiemelkedő munkáért,

· „KIVÁLÓ KÖRZETIS” díj adományozása a szülők részéről a 8 évig kitűnő tanulónak,

·Jótékonysági bál minden évben,

· A Hírmondó csapat rendszeres értékelés az iskolarádióban,

· Megyei és regionális versenyek szervezése, rendezése:

- Kölcsey Ferenc Megyei Nyelvi Verseny (magyar, és idegen nyelvből)

- Curie Kémia Emlékverseny regionális fordulójának szervezése,

- Zrínyi Ilona Matematikaverseny regionális fordulójának szervezése,

- Mátyás Ferenc Kézilabda Emléktorna rendezése,

Az iskola fennállásának 35. évfordulójára a képviselő-testület, a szülők és a Művelődés-,Szabadidő-,Kultúra Alapítványunk összefogásával újjáépítettük a régi, apácazárda egy maradványát, a filagóriát. Ebben a tanévben zajlanak a 40.évforduló eseményei.

A rendszeres munka meghozza eredményét. Különösen a képzőművészet, kézilabda, atlétika, labdarúgás, és az országos döntőkön a kémia, fizika, történelem, természetismeret versenyeken születtek szép sikerek. Az országos döntős és bajnokok sora is jelzi a sport-és szaktárgyi munka színvonalát.

A rendezvények anyagi fedezetét a jótékonysági bálok bevétele biztosította. Szintén a báli bevételek, sikeres pályázatok és támogatók összefogásának eredményeként létesült a játszótér, a nyelvi laborok, az új természettudományi előadó és a konditerem.

Az iskolánkban egy alapítvány működik. A Művelődés-, Szabadidő-, Kultúra Alapítvány,ami anyagi fedezetet biztosít a tanulók versenyeztetéséhez, táborozáshoz, a szabadidős programok szervezéséhez.

Az utóbbi tanévekben készült el iskolánk büszkesége, mely országszerte vált híressé a csempedarabokból megformált két csodálatos mozaikfal a földszinten illetve az I. emeleten. Művészi értéke mellett nagy jelentőséggel bír, hogy a pedagógus és gyermek összefogásának is csodálatos példaképe ez a két monumentális alkotás.

A bekövetkező változások, a piacgazdaságra való áttérés az oktatásra is gyakorolt hatása, nem múlik el nyomtalanul, veszteség nélkül és konfliktus mentesen az iskolákban sem. Ez nem kedvez az iskola világának, amely mind nehezebben tudja céljait elérni, küldetését teljesíteni. Azon fáradozunk, hogy az oktatást érintő sok változás, a nehezedő körülmények miatt fel-felbukkanó elbizonytalanodás ne okozzon súlyos törést a nevelő-oktató munka színvonalában, ne váltson ki maradandó negatív hatást gyermekeink személyiségfejlődésében. Elengedhetetlenné vált az utóbbi évek során az összefogás magas fokú művelése minden szinten és területen. E nélkül szinte lehetetlen boldogulni. Ezek kivédése ma talán a legnehezebb feladat. S ez számunkra a legnagyobb kihívás.

Hisszük, hogy gyermekeink felismerik, hogy a világot önzetlen tettek viszik előre, hogy mások megbecsülése, a szeretet olyan erkölcsi parancs, amely megtanít a felelősségre, hűségre, bizalomra, az őszinteségre, amely állandó szövetséges emberi méltóságunk megtalálásában.

A tanórai és a tanórán kívüli munkánkkal el szeretnénk érni, hogy környezetünk a minőségi munkavégzés műhelyeként ismerné a jövőben az iskolánkat.

Hisszük és valljuk: "...mert ha van szent ügy ezen a világon, akkor az ifjúság nevelése az."

/Füst Milán/

 


LAST_UPDATED2
 

Free Joomla Templates By Joomlashack